سیستمهای کشویی منحصر به فرد ( تاندوم باکس )

سیستم های کشویی لوکس در آشپزخانه

         استفاده از سیستمهای کشویی تاندوم باکس در طراحی آشپزخانه های منحصر به فرد کمک فراوانی میکند و آشپزخانه ای بی نظیر و لوکسی را ایجاد میکند.

         ریلهای تاندوم باکس دارای حرکتی فوق العاده روان هستند که نظر هر کاربری را به خود جذب می کند و این امکان را فراهم میکند که کشوها به آرامی و بدون صدا و ظربه بسته شوند این کشو ها در انواع متنوعی و برای کاربردهای مختلفی طراحی و تولید شده اند و دارای تحمل وزنهای مختلفی هستند ( 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 کیلو گرم ) که هر کدام بسته به کاربرد آن دارای ویژگی هایی هستند